Maximall Restaurangmaskiner kan erbjuda ditt företag hjälp med finansiering. Tillsammans med Wasa Kredit tar vi fram den lösningen som passar dig mest.

Varför ska man leasa?

Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid. Den belastar inte er balansräkning då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring. Leasingavgiften är lätt att budgetera och att anpassa till intäkterna. Ni använder er inte av företagets kapital och kan genom ett leasingavtal införskaffa just den utrustning med kring­ utrustning ni behöver till er verksamhet utan att använda er av era likvida medel.

Fördelar för dig som kund

  • Leasingavgiften är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.
  • Hela leasingavgiften är avdrags­ gill, det vill säga dras som en driftkostnad, vilket innebär minskad skatt.
  • Med finansiering kan du behålla likviditeten och binder inte kapital.
  • Leasing fördelar kostnaden över tiden.
  • Du kan finansiera upp till 100 procent av kostnaden av ett objekt.

Kontakta oss på 031-19 19 49 om du vill veta mer eller få en offert.