Garanti och reklamationsrätt

Maximall.se säljer alla produkter med 1 års garanti enligt Konsumentköplagen. Alla garantier gäller i Sverige och endast om full likvid erlagts.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad. Vid fel får du som kund en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Handhavandefel eller felinställd/felkopplad produkt måste vi via våra serviceverkstäder debitera dig kostnaden. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid förändring av produktens funktion och utseende. Produktgarantin gäller inte heller om maskinen inte monteras av auktoriserade företag! På slitage delar lämnas ingen garanti.

Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

Service

Vi har mycket omsorgsfullt valt ut våra samarbetspartners och erbjuder rikstäckande service för att ge dig som kund ett förstklassigt garantiförfarande. Vid serviceärenden ska du i första hand kontakta tillverkarens serviceorganisation.

Ångerrätt

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt om varan är oanvänd och med obrutet emballage. Ångerfristen börjar löpa från den dag du tagit emot varan. Återbetalning av köpbelopp skickar vi tillbaka senast inom 10 dagar med avdrag av eventuell frakt.

Special produkter och reservdelar samt utländska produkter omfattas inte av ångerrätt.

Vid retur av felbeställda produkter krediteras max 80 % av fakturerat belopp.

Konsumenten ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt. Företag har inte rätt att returnera en produkt om produktförpackningen har öppnats.

Transportskador

Om transportskada skulle uppstå ber vi er att göra anmälan om skadan till frakt bolaget senast inom 7 arbetsdagar. Det gäller både synliga och dolda skador. Om du upptäcker en transport skada ska du även kontakta oss på tel. 031-19 19 49.

Leveransförsening

Du som kund har rätt att häva köpet skriftligen vid leveransförsening. Vi ska sträva efter att fullfölja din beställning men ibland är det omöjligt att fullfölja beställningen som t.ex. när vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.

Frakt:

Frakten ingår inte

Muntliga överenskommelser godtages ej, överenskommelser skall ske skriftligen!

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förändringar i sortimentet. Vi förbehåller oss rätten till förändringar av priser om valutakurser, skattepåslag, politiska beslut eller naturkatastrofer och annat som vi omöjligen kan påverka eller kontrollera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*