Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Firmatecknare:
Exempel: Fritös
Exempel: Fritös M12345
Våra villkor hittar ni på: https://www.maximall.se/kopvillkor/
Minimifakturering vid besök: 1 timmes arbete inklusive restid samt 1 grundavgift. Efter det inledande besöket faktureras våra tjänster enligt timtaxan. Vi debiterar enbart för påbörjad halvtimme eller hel timme.